Veleprodaja meni

Veleprodaja

Sektor trgovine na veliko se bavi uvozom i prometom nafte i naftnih derivata na području cijele BiH. Naftni derivati koje uvozimo su visokog kvaliteta porijeklom iz rafinerija INA (MOL) i NIS (GAZPROM).

Usluge:

Nafta
CNG I LNG