Želite da poslujemo?

Želite poslovni sastanak ili se informisati za naše usluge? Naši ljubazni uposlenici rado će porazgovarati sa vama.

Junuzovic(1981)

Ukratko o nama

Kompanija Junuzović Kopex osnovana je 1996. godine sa sjedištem u Lukavcu i 100% je privatno vlasništvo.

Početne poslovne korake pravili smo u djelatnosti izgradnje putne mreže, proizvodnje betona i usluga transporta da bismo se s vremenom isprofilirali u oblasti trgovine naftom i naftnim derivatima na veliko i malo, pružanju usluga transporta kao i pružanju usluga rada građevinskih mašina. Firma trenutno zapošljava 112 radnika, a cilj joj je da proširi kako ljudske tako i tehničke resurse.

Trenutne oblasti poslovanja

Svoje poslovanje proširili smo u smjeru pružanja usluga transporta i to 2014. godine kada Junuzović kopex postaje većinski vlasnik kompanije Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla i Litvatrans Banovići. Usmjerili smo se na ulaganje u revitalizaciju kompanija i unapređenje njenih usluga.  Kompanije osnovane da pružaju uslugu građanima mora te iste građane vratiti u fokus poslovanja te je to upravo ono što je GIPS DD Tuzla i Litvatrans Banovići učinio.

Tako Junuzović Kopex odmah ulaže značajna sredstva u modernizaciju opreme svojih novih kompanija što zajedno sa edukacijom osoblja direktno utiče na povećanje kvaliteta pružene usluge.

Danas, GIPS DD Tuzla predstavlja primjer uspješne kompanije koja ide korak dalje uvođenjem prvih i jedinih autobusa u BiH koji za pogon motora koriste prirodni plin – CNG autobusi.

Pored vlastitih potreba za CNG plinom kompanija Junuzović Kopex, 24. oktobra 2016. godine  postala je vlasnik i CNG Terminala sa sjedištem u Sarajevu. Ovo CNG postrojenje predstavlja i veleprodajni distributivni centar CNG-a što dokazuje težnju i ozbiljne poslovne namjere kada je u pitanju dalji razvoj ovog projekta.

Terminal Reljevo kompanije Junuzović Kopex u Sarajevu u mogućnosti je da ponudi savršene uslove snabdijevanja ovim energentom.

Kompanija Junuzović Kopex Lukavac, početkom mjeseca maja 2017. godine otvorila je CNG plinsku stanicu u maloprodajne svrhe, za same građane, odnosno za vlasnike motornih vozila koja za svoj pogon koriste prirodni zemni gas, CNG.

Od prvobitno registrovane djelatnosti, izgradnje putne mreže, proizvodnje betona, usluga transporta, danas se firma isprofilirala u oblasti trgovine naftom i naftnim derivatima na veliko i malo, pružanjem usluga transporta u domaćem i međunarodnom saobraćaju, kao i pružanje usluga rada građevinskih mašina.

Temeljne vrijednosti

Da bi se ostvarila Misija i dostigla Vizija neophodno je svoje ponašanje podrediti očekivanjima i ciljevima svih koji su zainteresovani za rad Junuzović Kopex-a, a to su kupci, dobavljači, zajednica u kojoj radimo.

Zato su naše temeljne vrijednosti:

  • Partnerski odnos sa kupcima,
  • Partnerski odnos sa dobavljačima,
  • Odgovoran odnos prema zajednici u kojoj živimo i radimo,
  • Dobrobit zaposlenih.

Korporativni film

Junuzovic(5)

Misija

Junuzović Kopex je uticajan sudionik na tržištu nafte i naftnih derivata, uslugama transporta, uslugama rada građevinskih mašina, kao i u ugostiteljstvu, u Federaciji BiH.

Naša misija je, stalnim unapređivanjem poslovanja, svakom kupcu pružiti najbolju vrijednost kroz kvalitet proizvoda i usluga, te zadovoljstvo kupovine.

Vizija

Junuzović Kopex će biti vrhunski ponuđač u BiH u okviru djelatnosti kojima se bavi, koji će stalnim unapređivanjem usluge i kvalitete proizvoda, odgovarati na zahtjeve tržišta, kupcima pružiti više od njihovih očekivanja, zaposlenim biti poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner, te društveno odgovorno preduzeće.

"Već 20 godina mi se trudimo da budemo pouzdan partner i siguran poslodavac."
19621321_1889194958073047_4137359969692879598_o
Selvedina Junuzović
Finansijska direktorica

Želite ostvariti kontakt sa našom kompanijom? Javite nam se.