Želite da poslujemo?

Želite poslovni sastanak ili se informisati za naše usluge? Naši ljubazni uposlenici rado će porazgovarati sa vama.

veleprodaja

Veleprodaja

Sektor trgovine na veliko se bavi uvozom i prometom nafte i nafntih derivata na području cijele Bosne i Hercegovine. Naftni derivati koje uvozimo su visokog kvaliteta porijeklom iz rafinerija INA (MOL) i NIS (GAZPROM).

Također, pored uvoza prometujemo i robom proizvedenom u BiH tj. u rafineriji Bosanski Brod. Asortiman naših roba čine bijeli naftni derivati (eurodizel, lož ulje, benzini).

Prema zvaničnim statističkim podacima svrstani smo među 10 najvećih uvoznika i prometnika naftom i naftnim derivatima u BiH.

Naftne derivate nudimo na paritetu FCA rafinerija i DDP Kupac na području cijele Bosne i Hercegovine. Dostava naftnih derivata se vrši vlastitim cisternama. Cisterne su opremeljene savremenim uređajima za mjerenje isporučene količine. Za više informacija o transportnim kapacitetima, molimo Vas pogledajte OVDJE.

Prema zvaničnim statističkim podacima svrstani smo među 10 najvećih uvoznika i prometnika naftom i naftnim derivatima u BiH.

Zakonski zahtjevi

Kvalitet goriva kojim prometujemo zadovoljava zahtjeve standarda BAS EN 590, BAS EN 228, BAS 1001 i BAS 1002 specificirane u Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva (Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva, «Sl.Glasnik BiH», br. 27/02, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, «Sl. GlasnikBiH, br. 32/02,28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 61/07 i Izmjene i dopune pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva «Sl. Novine FBiH», br. 27/08), kojom se propisuje kvalitet istih na teritoriju BiH.

Dodatna kontrola

Kao dodatnu mjeru za kontinuitet u održavanju kvaliteta naftnih derivata naša firma ima potpisan ugovor o kontroli kvaliteta sa domaćom ovlaštenom kućom za kontrolu kvaliteta naftnih derivata RGH Inspekt d.o.o. Sarajevo.

"Naše prednosti nad konkurencijom su brzina, efikasnost, produktivnost, odgovornost i educirani kadrovi"
EMA_5740
Amir Junuzović
Osnivač i vlasnik Junuzović Kopex-a

Želite ostvariti kontakt sa našom kompanijom? Javite nam se.