Želite da zajedno poslujemo?

Želite poslovni sastanak ili se informisati za naše usluge? Naši ljubazni uposlenici rado će porazgovarati sa vama.

punionica

Prirodni gas

Prirodni gas je prirodno nastala mješavina ugljikovodika i drugih gasova, i u poroznim formacijama zemljine kore se često nalazi zajedno sa sirovom naftom. Glavni sastojci većine prirodnih gasova su metan i drugi ugljikovodici, a manji sadržaj čine hemijski elementi i spojevi kao što su N2, CO2, H2S, Hg i O, te H2O.

Komercijalni prirodni gas uglavnom sadrži 80-95% metana, pa se često naziva metanom (hemijska formula CH4). Također se u svakodnevnoj upotrebi koristi naziv zemni gas. Slobodni prirodni gas se dobija iz gasnih i gasno-naftnih ležišta, bušenjem u zemljinu utrobu do dubina najčešće većih od 1000 metara, gdje se nalaze depoziti stari stotinama hiljada godina.

Propisani kvalitet prirodnog gasa
Nakon što se crpljenjem dovede na zemljinu površinu, prirodni gas se čisti od primjesa kao što su voda, drugi gasovi, ostaci nafte i mehaničke nečistoće, da bi se doveo u granice propisanog kvaliteta. Nakon pročišćavanja, prirodni gas se transportuje gasovodima velikih prečnika u čijem sastavu su kompresorske stanice, skladišta, mjerne i regulacione stanice do primopredajnih stanica, a zatim se sistemima distribucije transportuje do krajnjih korisnika. Pročišćeni prirodni gas je lakši od zraka, bez boje, mirisa i okusa. Iz sigurnosnih razloga, prije nego što stvarno i dođe do krajnjeg korisnika, prije svega u sistemu distribucije, vrši se odorizacija prirodnog gasa, a to je proces u kojem se prirodnom gasu dodaju određene primjese kako bi imao prepoznatljiv miris.

Izgaranje prirodnog gasa
Za potpuno sagorijevanje jedinične zapremine (1m3) prirodnog gasa potrebno je približno 2m3 kisika. Prirodni gas sagorijeva bez dima, bez imalo čađi, ne stvara pepeo. Također, u produktima sagorijevanja nema sumpordioksida niti ugljenmonoksida, te sagorijevanjem ne uzrokuje aerozagađenje.

Osnovne termoenergetske karakteristike
U ovisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa se kreću u sljedećim granicama:

  • Wobbeov indeks W= 44,6 do 54,0 MJ/m3
  • Gornja toplotna vrijednost Hg = 30,2 do 47,2 MJ/m3
  • Donja toplotna vrijednost Hd = 27,2 do 42,5 MJ/m3
  • Relativna gustoća d= 0,55 do 0,75 kg/ N m3
  • Temperatura paljenja T= 595 do 640 °C

Prirodni gas danas se višestruko koristi: u industriji, za komercijalnu upotrebu, u širokoj potrošnji, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, a koristi se i za pogon motornih vozila.

Prirodni gas danas se višestruko koristi: u industriji, za komercijalnu upotrebu, u širokoj potrošnji, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, a koristi se i za pogon motornih vozila.

"CNG plin je najbolja alternativa svim postojećim energentima."
semirj
Semir Junuzović
Direktor za razvoj

Želite ostvariti kontakt sa našom kompanijom? Javite nam se.