Reference

 1. Rudnici mrkog uglja “ Banovići “ d.d. Banovići
 2. Željeznice FbiH d.o.o. Sarajevo
 3. Zeka – Comerc d.o.o. Gračanica
 4. Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla
 5. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
 6. Keso – Promet d.o.o. Zvornik
 7. Sultan d.o.o. Poljice – Lukavac
 8. Litvatrans d.d. Banovići
 9. Škrebo d.o.o. Doboj Istok
 10. Auto Motor d.o.o. Tuzla
 11. Tuzlatransport d.d. Tuzla
 12. Mahir d.o.o. Visoko
 13. Roading d.o.o. Gračanica
 14. Bijeljina Put a.d. Bijeljina
 15. Jatina Oil Co. d.o.o. Srebrenik
 16. Global Ispat Koksna Industrija Lukavac d.o.o. Lukavac
 17. West Šped d.o.o. Gradiška
 18. Ideal – Kompani d.o.o. Banja Luka
 19. Komunalac JKP Tuzla
 20. In Time d.o.o. Banovići
 21. Trgovir d.o.o. Gračanica
 22. Transturist d.d. Tuzla
 23. Fabrika Cementa Lukavac d.o.o. Lukavac
 24. Sisko – Trade d.o.o. Gračanica
 25. Reweus d.o.o. Lukavac
 26. Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac
 27. Čađo Prevoz d.o.o. Tuzla
 28. Dženeks d.o.o. Lukavac
 29. Terex – Inženjering Bijeljina
 30. Euroagent d.o.o. Maglaj
 31. Magpetrol d.o.o. Maglaj
 32. Transey d.o.o. Maglaj
 33. Oxis Oil d.o.o. Gračanica
 34. Terex – Kop d.o.o. Ugljevik
 35. Suman d.o.o. Gračanica