Kontakt

Rukovodilac sektora trgovine na veliko, Azra Mujezinović 


Tel:  +387 35 551 251
Fax: +387 35 551 253

E-mail:  [email protected]

 

Sektor trgovine na veliko se nalazi u zgradi Junuzović-kopex d.o.o. koja se nalazi na adresi:

Modrac-Studenac bb
75 300 Lukavac, BiH