Upravljačka struktura

Direktor: Saša Selimović
Savjetnik direktora: Amir Junuzović
Direktor za razvoj: Semir Junuzović 
Tehnički sekretar: Merima Salkić
PRK 1:
Rukovodilac službe zaštite na radu: Salim Berberović
Glavni referent trgovine na malo Lukavac: Selma Halilagić
Rukovodilac sektora trgovine na veliko: Azra Mujezinović
Izvršni direktor ekonomsko-finansijskih poslova: Selvedina Junuzović
Glavni referent trgovine na malo Gračanica: Ibrahim Hamidović
Rukovodilac servisa Tuzla: Adi Nukić
Rukovodilac građevinarstva, transporta i mehanizacije: Jasmin Kurtić