Reference

 1. Autosaobraćaj d.o.o. Tuzla
 2. Road d.o.o. Lukavac
 3. Kuna d.o.o. Tuzla
 4. Delvir – Prom d.o.o. Kiseljak
 5. Denix d.o.o. Srebrenik
 6. Medž – Export Import d.o.o. Tuzla
 7. Hemija Patenting d.o.o. Lukavac
 8. Em – Oniks d.o.o. Lukavac
 9. Em – Oniks Trans d.o.o. Lukavac
 10. J & G Compani d.o.o. Brčko Distrikt
 11. Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac
 12. Truck Brkić d.o.o. Tuzla
 13. Alfe – Mi d.o.o. Živinice
 14. JP Veterinarska stanica d.o.o. Lukavac
 15. Hatschi d.o.o. Lukavac
 16. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; Elektrodistibucija Tuzla
 17. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; Termoelektrana Tuzla
 18. JP Spreča d.d. Tuzla
 19. Općina Lukavac
 20. BH Telecom d.d. Sarajevo
 21. Etaž d.o.o. Lukavac
 22. Euroinvest d.o.o. Lukavac
 23. King d.o.o. Lukavac
 24. Bosna Sunce Osiguranje
 25. JKP Rad Lukavac
 26. Vodo – ins d.o.o. Tuzla
 27. JZU Dom Zdravlja Lukavac
 28. Eki – S d.o.o. Šikulje – Lukavac
 29. MP Pupo d.o.o. Lukavac
 30. SO – Komerc d.o.o. Lukavac
 31. Kemokop d.o.o. Tuzla
 32. Adab d.o.o. Poljice – Lukavac
 33. Provar d.o.o. Lukavac
 34. Elle – Travel d.o.o. Tuzla
 35. Megaplast d.o.o. Dobošnica – Lukavac
 36. TQM d.o.o. Lukavac
 37. Miđun Vl. Zukić Azra Brčko Distrikt
 38. MUP TK Tuzla
 39. Nevres – Trans d.o.o. Tuzla
 40. Luciana d.o.o. Lukavac
 41. Rivin d.o.o. Lukavac
 42. Arni – Prom d.o.o. Lukavac
 43. Lović & Co. d.o.o. Lukavac
 44. Bemis d.o.o. Lukavac
 45. Spin d.o.o. Lukavac
 46. Partner – Promet d.o.o. Tuzla
 47. PGL Protekt d.o.o. Lukavac
 48. Bolia II d.o.o. Lukavac
 49. Gostol Gopan d.o.o. Lukavac
 50. Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo
 51. Spartak ZB d.o.o. Lukavac
 52. Telix d.o.o. Tuzla
 53. Jamboss d.o.o. Lukavac
 54. Monsun d.o.o. Lukavac
 55. Kobens d.o.o. Žiinice
 56. PPM “ Metalno “ Vl. Omerović Rukib Lukavac