Kontrola naftnih derivata

Zakonski zahtjevi

Kvalitet goriva kojim prometujemo zadovoljava zahtjeve standarda BAS EN 590, BAS EN 228, BAS 1001 i BAS 1002 specificirane u Odluci o kvalitetu tecnih naftnih goriva (Odluci o kvalitetu tecnih naftnih goriva, «Sl.Glasnik BiH», br. 27/02, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kvalitetu tecnih naftnih goriva, «Sl. GlasnikBiH, br. 32/02,28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 61/07 i Izmjene i dopune pravilnika o utvrdivanju kvaliteta tecnih naftnih goriva «Sl. Novine FBiH», br. 27/08), kojom se propisuje kvalitet istih na teritoriju BiH.

Dodatna kontrola

Kao dodatnu mjeru za kontinuitet u održavanju kvaliteta naftnih derevata naša firma ima potpisan ugovor o kontroli kvaliteta sa domaćom ovlaštenom kućom za kontrolu kvaliteta naftnih derivata RGH Inspekt d.o.o. Sarajevo.

Samoopredjeljenje

Goriva iz ponude benzinske pumpe Junuzović-kopex su vrhunskog kvaliteta i porijeklom iz rafinerija Sisak i Rijeka.