Kontakt

Benzinska pumpa Lukavac

Benzinska pumpa Gračanica

Magistralni put M4 Doboj-Tuzla, odvojak za Lukavac

Lukavac

Zlatnih Ljiljana bb, Naselje Luke, Gračanica
 Selma Halilagić, glavni referent trgovine na malo Lukavac  Hamidović Ibrahim, glavni referent trgovine na malo Gračanica
Tel: +387 35 551 310
Mob: +387 61 249 875
E-mail:[email protected]
Tel: +387 35 708 562
E-mail:[email protected]