Kontakt

CENTRALA


Tel:  +387 35 551 250
E-mail:  [email protected],  [email protected],  [email protected]


UPRAVA

Amir Junuzović, Savjetnik direktora


Tel:  +387 35 551 250
E-mail:  [email protected]


Saša Selimović,
 Direktor


Tel:  +387 35 551 250
E-mail:  [email protected]

 

Semir Junuzović,  Direktor za razvoj


Tel: + 387 35 551 250
E-mail: [email protected]

 

FINANSIJE

Selvedina Junuzović, Izvršni direktor ekonomsko-finansijskih poslova


Tel:  +387 35 551 262
Centrala: +387 35 551 250
E-mail:  [email protected],  [email protected][email protected]

 

VELEPRODAJA, MALOPRODAJA, GRAĐEVINARSTVO,
TRANSPORT I MEHANIZACIJA

 


Azra Mujezinović, Rukovodilac sektora trgovine na veliko  


Tel:  +387 35 551 251
Fax: +387 35 551 253
E-mail[email protected]

 

Selma Halilagić, Glavni referent trgovine na malo, Lukavac 


Tel: +387 35 551 310
Mob: +387 61 249 875
E-mail: [email protected] ; [email protected]


Jasmin Kurtić, Rukovodilac građevinarstva, transporta i mehanizacije


Tel:  +387 35 551 275
Mob: +387 62 346 198
Centrala: +387 35 551 250
E-mail:  [email protected],  [email protected]

 

Adnan Jusufović, Rukovodilac autobuske stanice Lukavac 


Tel:  +387 35 553 263
E-mail: [email protected]

 

Adi Nukić,  Rukovodilac servisa 


Tel:  +387 35 366 117
E-mail:  [email protected]

 

OSTALO


Preduzeće “JUNUZOVIĆ-kopex” Lukavac je osnovano 18.07.1996. godine kod Kantonalnog Suda u Tuzli, pod registarskim brojem 1-7573.

Jedinstveni identifikacioni broj : 4209157220005.
Identifikacioni broj PDV : 209157220005