Reference

1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; ZD Rudnici “ Kreka “ d.o.o. Tuzla
– Usluga iznajmljivanja građevinskih mašina
– Otkopavanje otkrivke na PK Dubrave
– Rasterećenje dijela sjeverne završne kosine Pk Šikulje
– Otkopavanje i transport otkrivke u podini Glavnog ugljenog sloja na PK Dubrave
– Planiranje masa na vanjskom odlagalištu “ Zapad “ na PK Dubrave
– Izvođenje zemljanih radova na izradi platoa za prevođenje Šikuljačke rijeke obodom sjeverne
završne kosine na PK Šikulje
– Iskop, utovar i transport uglja na PK Dubrave
– Otkopavanje otkrivke na području zapadnog dijela PK Dubrave

2. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
– Kamionski prevoz uglja iz RMU Đurđevik do Termoelektrane “ Tuzla “ u Tuzli
– Kamionski prevoz uglja iz RMU Banovići do Termoelektrane “ Tuzla “ u Tuzli

3. Hifa – Oil d.o.o. Tešanj
– Prevoz nafte i naftnih derivata