Kontakt

Jasmin Kurtić, Rukovodilac Sektora


Tel:  +387 35 551 277
Mob: +387 62 346 198
Centrala: +387 35 551 250
E-mail:  [email protected],  [email protected],  [email protected]


Adi Nukić


Tel:  +387 35 551 275
E-mail:  [email protected]

 

 

Sektor Građevinarstva, mehanizacije i transporta nalazi se nalazi u zgradi Junuzović-kopex d.o.o. koja se nalazi na adresi:

Modrac-Studenac bb
75 300 Lukavac, BiH