Oglas za posao

Oglas za posao

JUNUZOVIĆ kopex d.o.o. Lukavac raspisuje:
KONKURS
za prijem u radni odnos
1. Rudarski inžinjer ………………………………………………………………. 2 izvršioca

USLOVI:

– VSS – diplomirani inžinjer rudarstva,
– položen stručni ispit,
– vozačka dozvola B kategorije.

2. Saobraćajni inžinjer …………………………………………………………… 2 izvršioca

USLOVI:

– VSS – diplomirani inžinjer saobraćaja,
– Vozačka dozvola B kategorije.

3. Saobraćajni tehničar ………………………………………………………….. 3 izvršioca

USLOVI:
– Srednja stručna sprema,
– Vozačka dozvola B kategorije.
Uz prijavu dostaviti kratku biografiju, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu.
Prijave slati na adresu:

” JUNUZOVIĆ kopex ” d.o.o. Lukavac
Modrac – Studenac b.b.
75 300 Lukavac

Ili na e-mail adresu:

[email protected]

Kontakt telefon: 035/551-250

Konkurs ostaje otvoren do 02.06.2017. godine.