Konkurs za posao

Konkurs za posao

JUNUZOVIĆ kopex d.o.o. Lukavac raspisuje:
KONKURS
za prijem u radni odnos
1. Rukovodilac trgovine na malo …………………………………………. 1 izvršilac

USLOVI:

– VSS/SSS,
– 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

2. Autolimar – lakirer …………………………………………………………… 3 izvršioca

USLOVI:

– Srednja stručna sprema,
– 1 godina radnog iskustva.

3. Automehaničar ……………………………………………………………….. 3 izvršioca

USLOVI:
– Srednja stručna sprema,
– 1 godina radnog iskustva.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova i konkursa i biografijom dostaviti na adresu:

” JUNUZOVIĆ kopex ” d.o.o. Lukavac
Modrac – Studenac b.b.
75 300 Lukavac

Ili na e-mail adresu:

[email protected]

Kontakt telefon: 035/551-250

Konkurs ostaje otvoren do 09.06.2017. godine.