Junuzović-kopex: Konkurs za prijem u radni odnos

Junuzović-kopex: Konkurs za prijem u radni odnos

JUNUZOVIĆ kopex d.o.o. Lukavac raspisuje:

KONKURS

Za prijem u radni odnos:

1. RAČUNOVOĐA ………………………………………………………………….. 1 izvršilac

USLOVI:
– VSS – Ekonomski fakultet, smjer računovodstvo i revizija,
– 2 ( dvije ) godine radnog iskustva u struci,
– certifikat za zvanje certificiranog računovođe.

2. ROBNO – MATERIJALNI KNJIGOVOĐA …………………………… 1 izvršilac

USLOVI:
– VSS – Ekonomski fakultet, smjer računovodstvo i revizija,
– 1 ( jedna ) godina radnog iskustva.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa i kraćom biografijom slati na adresu:
” JUNUZOVIĆ kopex ” d.o.o.
Modrac – Studenac b.b.
75 300 Lukavac
ili
e-mail: [email protected]
Za dodatne informacije kontakt telefon je: 035/551-250.

Konkurs ostaje otvoren do 02.06.2017. godine.